;

HÅLLBARHET

 

IMA har över 30 års erfarenhet av att designa och producera förvaringslösningar som hjälper människor att organisera sina kök. Och en stor del av vår verksamhet handlar om att lagra och återvinna avfall och på så sätt skapa möjligheter till ny energi. Idag är hållbarhet och cirkularitet viktigare än någonsin, klimatförändringarna kräver att alla av oss bidrar i våra privata liv.

Det är ett huvudsyfte för IMA, att hjälpa människor att hjälpa planeten. Vi börjar med att ge stora möjligheter genom våra avfallslösningar.

 

HERO SOM EUROPEISK STANDARD

År 2023 måste alla EU-länder ta hand om och samla in matavfall. Detta är en liten revolution i vår bransch eftersom det påverkar hur vi utvecklar köksinredningar och förvaringslösningar.

IMA har samarbetat med olika nationella föreningar inom avfallshantering för att försöka hitta en lösning som kan användas över hela Europa. Och resultatet är vår egen HERO.

En ventilerad hink specialiserad på matavfall. Kanske inte så imponerande ... men det fantastiska med HERO är att den kan användas tillsammans med alla olika typer av påsar som standard i samhällen i hela Europa. Och dess design gör det möjligt att sätta i en majoritet av kökslådor och skåp.

På det sättet kan vi säga att HERO kan bilda den nya standarden som vi kommer att behöva inom en snar framtid.

ATT JOBBA MED HÅLLBAR UTVECKLING

2015 gick världens ledare överens om 17 globala mål (officiellt kända som Sustainable Development Goals eller SDGs). Mål nummer 11 handlar om att skapa hållbara städer och samhällen. Målnummer 11.6 beskrivs: "MINSKA STÄDERNAS MILJÖPÅVERKAN. Senast 2030, minska städernas negativa miljöpåverkan per capita, inklusive genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvaliteten och kommunal och annan avfallshantering."

Och det är här IMA:s arbete kommer in. Vi är ett lokalt företag med ett globalt engagemang för att göra det lättare för människor att hantera sitt avfall.

LÄS MER OM DE GLOBALA MÅLEN 

ETT CIRKUÄRT LIV HEMMA

Avfall är både en stor källa till förnybara material och en energikälla. För att kunna återanvända material och minska användningen av fossila energikällor måste vi börja med att göra det möjligt för människor att samla in och sortera avfall i sitt dagliga liv. Det här är vad vi är dedikerade till varje dag.

Att utveckla smarta och vackra lösningar som uppmuntrar och gör det möjligt för människor att ta hand om sitt avfall i sina kök. Och att ge dem enkla sätt att ta det till sopstationer.

De många människornas liv kan göras cirkulärt när det gäller avfall om det är bekvämt att samla in och sortera det. Varje kök bör utrustas med bra lösningar för detta. Det är vårt uppdrag.

ÖKA ANDELEN AV FÖRNYBAR ENERGI

Vi verkar i Sverige, som är ett land med tillgång till gröna och förnybara energikällor. Våra produktionslinjer är högautomatiserade och effektiva för att säkerställa en hållbar och optimal energiförbrukning. IMA är och kommer att vara ett företag dedikerat till ansvarsfull energianvändning. Men vi ägnar också vårt arbete åt den gigantiska gröna energikälla som matsvinn är. Genom att påverka organisationer och företag att standardisera matavfallsinsamlingen och göra det möjligt strävar vi efter att bidra.


KONTAKTA OSS FÖR ATT LÄRA DIG MER