;

Källsortering

Vi har arbetat med att skapa nya funktionella och vackra källsorteringslösningar ända sedan starten och är en av de största tillverkarna i Skandinavien. Lösningarna utgår ifrån ett systemtänk som gör att de är flexibla och passar alla köksvarumärken i hela Europa. Källsortering handlar om att göra det enkelt och smidigt för människor att leva miljövänligt i sin vardag. Vi vill att alla ska kunna sortera, återvinna och skapa möjligheter för ny energi av det avfall som samlas in. Våra kunder idag är köksproducenter över hela Europa.

Färg