;

OM IMA

IMA har över 30 års erfarenhet av att utforma och producera förvaringslösningar som hjälper människor att organisera sina kök. Och en stor del av vår verksamhet handlar om att lagra och återvinna avfall och på det sättet skapa möjligheter för ny energi. Idag är hållbarhet och cirkularitet viktigare än någonsin, klimatförändringarna kräver att alla av oss bidrar i våra privata liv.

Det är ett huvudmål för IMA att hjälpa människor att hjälpa planeten. Vi börjar med att ge stora möjligheter genom våra källsorteringslösningar.

DE GLOBALA MÅLEN

2015 gick världsledarna med på 17 globala mål (officiellt kända som hållbara utvecklingsmål eller SDG). Mål nummer 11 handlar om att skapa hållbara städer och samhällen. Mål nummer 11.6 beskrivs: "Minska städernas miljöpåverkan. År 2030, minska miljöeffekterna per städer, inklusive genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet och kommunalt och annat avfallshantering."

Och det är här IMA: s arbete kommer in. Vi är ett lokalt företag med ett globalt engagemang för att göra det lättare för människor att hantera sitt avfall.

 

DE GLOBALA MÅLEN

BEHÅLLA RELATIONER

IMA började göra affärer för över 30 år sedan och en viktig del av vår framgång ligger i det nära samarbetet med företag nära oss. Det här är inte bara att köpa och sälja delar mellan oss, det handlar om att nästan känna att vi är samma organisation.

Vi är en stor tillverkare av förvaringslösningar. Produktutveckling såväl som en hållbar produktion är av stor vikt för oss.

Alla leverantörer som ingår i vår produktionskedja är djupt involverade i processen.

Vad vi kräver är att företagen som vi håller nära är mycket skickliga, ivriga att utvecklas och nyfikna på framtiden. Och det är alla. Så det handlar verkligen om att vårda och behålla alla dessa goda och starka relationer. Något som verkligen gör det värt att gå upp på morgonen.

KONTAKTA OSS