;

SLIM

- Källsortering

För att möta efterfrågan på att kunna källsortera olika typer av avfall i flera lådor utvecklade vi SLIM. Den passar i djupare lådor bredvid diskbänksskåpet. Vi sänkte höjden så att den kan användas i lådor med nedre fronter. Två uppsättningar kan placeras i lådor ovanpå varandra för att skapa ett optimalt utrymme för insamling av avfall.

Färg