;

TILLBEHÖR

- Källsortering

Källsortering behöver hinkar för att sköta insamlingen. Vi kan erbjuda dig en nästan oändlig variation av sopkärlskombinationer, med så få komponenter som möjligt. Det är vad vårt sortiment av kärl bygger på. Så med 4 kärl, 2 avdelare och 1 lock som du placerar i en av våra avfallslösningar kan du skapa alla alternativ som du letar efter.

Färg